História medovníkov

Medovníky

Medovníky a ich históriu ľudstvo poznalo už od čias, kedy, človek spoznal múku, med a oheň, taká stará je história medovníkov. Už praveký človek vymyslel, ako zmiešať múku s medom od divých včiel a pomocou ohňa si v hlinenej nádobe upiecť primitívne sladké pečivo. Staroveké národy považovali med za stravu bohov a preto im obetovali medové pečivo.

Med bol po dlhé stáročia jediným sladidlom a medové pečivo jedinou sladkosťou. Sladkosti si však v čase vzniku medovnikárstva u nás mohli dovoliť len bohatší. Chudobnejší ľudia sa zvykli medovníkom obdariť len na Vianoce. Otec z jarmoku priniesol žene novú varešku alebo iné potreby na domáce práce, synovi vyrezávaného koníka a dcére spravidla medovník. Často to boli ich jediné darčeky.

„Medovníky sa piekli v kláštoroch, ale aj šľachtických a meštiackych rodinách a pôvodne neboli zdobené. V Bratislave jestvoval cech medovnikárov už v 14. storočí. Od 17. storočia sa medovnikárske technológie postupne skvalitňovali. Do cesta sa pridávali rozmanité chuťové prísady a aromatické koreniny. Od 16. storočia medovnikári využívali drevené formy, ktoré rezbári bohato zdobili figurálnymi, zvieracími, rastlinnými aj orientálnymi motívmi.“ (NÁDASKÁ, 2012, s. 15)

Medovníky & perníky

Hlinené a plechové drevené formy sa prestali používať. Po zavedení foriem s dekoratívnymi prvkami gotiky a renesancie už hovoríme o perníkoch. Významnými strediskami perníkov v Uhorsku boli mestá Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Trnava, Modra, Kremnica, Banská Štiavnica, Levoča a Bardejov. Historická pernikárska výroba dosiahla vrchol v období baroka.“ (NÁDASKÁ, 2012, s. 15)

Dnes sa slovo perník neraz považuje za synonymum slova medovník, no nie je to však tak. Pravý medovník je vyrobený z cesta,  do ktorého je pridaný med. Ak sa do medovníkového cesta pridá cukor a perníkové korenie, najmä zázvor, ide o perník.

Medovníky sa však vyskytovali aj gréckej mytológii. Vchod do podsvetia strážil trojhlavý pes Kerberos, ktorý nesmel pustiť do podsvetia žiadnu živú dušu. Ak ho však nejaká mytologická postava chcela odmäkčiť, musela mu hodiť medovník.

Medovníky a perníky zdobia naše stoly najmä vo vianočnom čase a na Veľkú noc. Zdobia sa nimi vianočné stromčeky a na jar halúzky baburiatok.

Informačné zdroje

Pečenie a zdobenie medovníkov