VIDEO: Zvyky, tradície a sviatky na Slovensku

Zvyky, tradície a sviatky na Slovensku, originálne zachytáva český film s názvom Děda. Snímka z roku 2016, približuje divákom čaro prázdnin na vidieku. V rámci krátkeho zostrihu však uvidíte, vítanie jari prostredníctvom topenia, či pálenia MORENY, stavanie MÁJA, tradíciu JÁNSKYCH OHŇOV, poďakovanie za úrodu na DOŽINKY, obyčaje na DUŠIČKY, príchod MIKULÁŠA, pochôdzky na LUCIU, čaro …
Viac VIDEO: Zvyky, tradície a sviatky na Slovensku

Svätý Valentín

Svätý Valentín pochádzal z mesta Terni v Taliansku. Presný dátum jeho narodenia história neuvádza. Uvádza však, že sa stal biskupom a neskôr pôsobil v cisárskom Ríme. Jeho skutky sú úzko späté s vládou cisára Claudia II. Claudius s obľubou organizoval vojenské výpravy, ale bol veľkým odporcom rodinných vzťahov svojich legionárov. Podľa jeho názoru, by nemal …
Viac Svätý Valentín

Veľkonočné sviatky a tradície

Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Ich ideou v dobách pred Kristom bolo vítanie prichádzajúcej jari, nového vegetačného obdobia a v prenesenom slova zmysle víťazstvo života nad smrťou. Pre kresťanov je Veľká noc predovšetkým spájaná so vzkriesením Ježiša Krista. Na tieto sviatky sa kresťania pripravujú štyridsaťdňovým pôstom, ktorý začína Popolcovou stredou. Tieto sviatky jari …
Viac Veľkonočné sviatky a tradície

Halloween & Sviatok všetkých svätých

Halloween je pôvodne keltský sviatok, ktorý sa oslavuje v USA, Kanade, Veľkej Británii, Austrálii a v ďalších anglosaských krajinách. Tento sviatok sa každoročne oslavuje 31. októbra a ľudia si ním pripomínajú svojich zosnulých predkov. Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu „All Hallows’Evening“, čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých. Kedysi dávno sa Kelti v noci …
Viac Halloween & Sviatok všetkých svätých

Advent a Vianoce

Vianoce a advent očami známej slovenskej etnologičky Kataríny Nádaskej: „Nástup zimného obdobia časovo splýval s adventom, čiže so začiatkom cirkevného roka. Cirkevný rok sa v stredoveku začínal Veľkou nocou alebo Vianocami. Veľkonočné obdobie ostalo jeho najvýznamnejším úsekom aj po presune tohto termínu na prelom novembra a decembra, teda na začiatok adventu.“ (NÁDASKÁ, 2012, s.13, 14) …
Viac Advent a Vianoce