Informačné zdroje

Informačné zdroje

Obsah fotogalérie a videogalérie je tvorený výhradne dielami Jany Melas Pullmannovej. Články, ktoré približujú históriu techník a sviatkov je potrebné vnímať ako zaujímavosť. Väčšina informácií, ktoré sú v nich prezentované pochádza z internetu.

Dôveryhodnými zdrojom informácií sú všetky literárne pramene. Medzi ne patrí najmä publikácia Kataríny Nádaskej, s názvom Slovenský rok. Tieto texty však nie je možné preberať bez súhlasu vydavateľstva. Touto cestou sa chcem poďakovať vydavateľstvu Fortuna Libri, za povolenie šíriť texty danej publikácie v online priestore.

Literárne pramene:

NÁDASKÁ, K. Slovenský rok. Bratislava : Fortuna Libri, 2012. 328 s. ISBN 978-80-8142-056-6

PETIŠKA, E. Staré grécke báje a povesti. Bratislava : MLADÉ LETÁ, 1961. 217 s. ISBN 80-06-00143-X

ORAVCOVÁ, E. Pracovné listy Šikovné ruky 4. Časť Záujmový predmet pre 5. – 9. ročník základnej školy. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. 22 s. ISBN 978-80-565-0329-0

História háčkovania

EN.WIKIPEDIA.ORG. 2017. Crochwt. In en.wikipedia.org [online]. 2017 [cit.7.2.2017] Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Crochet

História patchworku

PATCHWORK-AJA.CZ. 2017. Co všechno můžete zaslechnot?. In patchwork-aja.cz  [online]. 2017 [cit.5.2.2017] Dostupné na: http://www.patchwork-aja.cz/cz/page/26302/historie-patchworku.html

CS.WIKIPEDIA.ORG. 2017. Patchwork. In cs.wikipedia.org [online]. 2017 [cit.2.2.2017] Dostupné na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Patchwork

História batiky

BATIKARMA.CZ. 2017. Batikování, savování. In batikarma.cz [online]. 2017 [cit.19.2.2017] Dostupné na: http://www.batikarna.cz/info-batikovani

História maľovania na sklo

PASTIERIKOVÁ, M. 2018. Obrazy na skle. In uluv.sk [online]. 2018 [cit.31.1.2021] Dostupné na: http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/tradicne-remesla-a-domacke-vyroby/obrazy-na-skle/

História servítkovej techniky

DEDALE.RU. 2018.Interiéry rôznych období sú umeleckou technikou decoupage. História decoupage, technológia, materiály. Čo potrebujete na odpojenie. In dedale.ru [online]. 2018 [cit.31.1.2021] Dostupné na: https://dedale.ru/sk/interery-raznyh-vremen-hudozhestvennaya-tehnika-dekupazh-dekupazh/

História hodvábu

HODVAB.EU. 2017. Hodváb, jeho súčasnosť a história. In hodvab.eu [online]. 2017 [cit.10.1.2017] Dostupné na: http://hodvab.eu/tag/historia-hodvabu/

SK.WIKIPEDIA.ORG. 2017. Hodvábníctvo. In sk.wikipedia.org [online]. 2017 [cit.10.2.2017] Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hodv%C3%A1bnictvo

SVETHODVABU.SK. 2017. Kde sa vzal hodváb. In svethodvabu.sk [online]. 2017 [cit.10.2.2017] Dostupné na: http://www.svethodvabu.sk/index.php/historia-hodvabu

História vyšívania

Primárny internetový zdroj, z ktorého boli čerpané informácie o vyšívaní je zrušený. Preto uvádzam zdroje, kde nájdete informácie podobného charakteru.

http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/kultura-a-umenie/15154/?print=1

https://utopia.sk/liferay/clanok/-/journal_content/56_INSTANCE_7Oj3/16892/58674

História medovníkov

NÁDASKÁ, K. Slovenský rok. Bratislava : Fortuna Libri, 2012. 328 s. ISBN 978-80-8142-056-6

PETIŠKA, E. Staré grécke báje a povesti. Bratislava : MLADÉ LETÁ, 1961. 217 s. ISBN 80-06-00143-X

BALACINOVA.SK. 2009. História medovníkov. In balacinova.sk [online]. 2009 [cit.17.2.2017] Dostupné na: http://www.balacinova.sk/historia.html

REMESLA.LAWIT.SK. 2017. Medovnikárstvo. In remesla.lawit.sk [online]. 2017 [cit.17.2.2017] Dostupné na: http://www.remesla.lawit.sk/index.php?lang=sk&page=medovniky

Sviatok sv. Valentína

SK.WIKIPEDIA.ORG. 2017. Valentín z Terni. In sk.wikipedia.org [online]. 2017 [cit.18.2.2017] Dostupné na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_z_Terni

História adventného venca

NÁDASKÁ, K. Slovenský rok. Bratislava : Fortuna Libri, 2012. 328 s. ISBN 978-80-8142-056-6

PROSTRENO.CZ. 2016. Historie adventního věnce. Znáte jeho symboliku?. In prostreno.cz [online]. 2016 [cit.19.2.2017] Dostupné na: https://www.prostreno.cz/tipy-a-triky/clanky/20099/Historie-adventniho-vence-Znate-jeho-symboliku

Halloveen

TASR. 2014. Halloween je sviatok všetkých svätých už od čias britských Keltov. In teraz.sk [online]. 2014 [cit.28.2.2017] Dostupné na: http://www.teraz.sk/magazin/historia-halloweenu-kelti/103869-clanok.html

CHCIDOAMERIKY.CZ. 2016. Svátek Halloween: Symboly, zvyky a tradice. In chcidoameriky.cz [online]. 2016 [cit.28.2.2017] Dostupné na: https://chcidoameriky.cz/svatek-halloween-symboly-zvyky-a-tradice

Veľkonočné sviatky a tradície

NOVINKY.CZ. 2017. Velikonoční svátky a tradice. In novinky.cz [online]. 2017 [cit.9.3.2017] Dostupné na https://www.novinky.cz/zena/styl/82588-velikonocni-svatky-a-tradice.html

Advent a Vianoce

NÁDASKÁ, K. Slovenský rok. Bratislava : Fortuna Libri, 2012. 328 s. ISBN 978-80-8142-056-6

SPEKTRUMZDRAVI.CZ. 2010. Vánoce – historie a symboly Vánoc. In spektrumzdravi.cz [online]. 2010 [cit.14.3.2017] Dostupné na: http://www.spektrumzdravi.cz/vanoce-historie-a-symboly-vanoc

SVOBODA, K. 2014. Vznik a historie Vánoc. In milujivanoce.cz [online]. 2014 [cit.14.3.2017] Dostupné na: http://www.milujivanoce.cz/cs/temata/show/historie-vanoc-obdobi-24/19-vznik-a-historie-vanoc/

Levanduľa a jej účinky

Ondeková, K. 2021. Levanduľa a jej účinky. In chovatelahospodar.sk [online]. 2021 [cit.16.2.2021] Dostupné na: https://www.chovatelahospodar.sk/tema/levandula-a-jej-ucinky

História výrobného družstva Okrasa

OKRASA.SK. 2021. Výrobné družstvo Okrasa. In okrasa.sk [online]. 2021 [cit.17.2.2021] Dostupné na: https://www.okrasa.sk/vyrobne-druzstvo-okrasa-cadca