História maľovania na sklo

Maľovanie na sklo

Podobnú technológiu, akou je maľovanie na sklo, poznali už v starovekom Egypte. V období renesancie bola rozšírená predovšetkým v Taliansku. Ako barokovú slohovú maľbu si ju v 17. a 18. storočí, najmä v období protireformácie, privlastnila cirkev, šľachta a meštianstvo. Koncom 18. storočia si získala obľubu aj v ľudovom prostredí.

Maľovanie na sklo na Slovensku

Na území Slovenska malo maľovanie na sklo isté oneskorenie. Tvorbu ovplyvnili ľudové obrázky predovšetkým z Moravy, zo Sliezska, z nemeckého Bavorska a Rakúska. Obrázky maľované na sklo boli však rozšírené aj v Poľsku, na Ukrajine, v Maďarsku, Rumunsku, krajinách bývalej Juhoslávie či Španielsku.

V počiatkoch vznikali ľudové obrázky na skle na základe cudzích vzorov, ale časom sa od nich začali odlišovať svojským poňatím predlohy a základnej kompozície, zjednodušovaním hlavného výjavu a osobitou dekoratívnou výzdobou. Typickými druhmi kvetinového dekóru sa slovenské obrázky na skle výrazne líšia od zahraničných. Práve vďaka tomu ich možno pomerne spoľahlivo identifikovať.

Z hľadiska farebnosti boli pre ne príznačné čisté, nelomené farby. Predovšetkým červená, modrá, biela, žltá, zelená a hnedá. Išlo teda o farby charakteristické aj pre iné javy tradičnej výtvarnej kultúry Slovenska (maľované truhlice, ľudový odev a i.). Na svätožiary svätcov a ozdoby pre Jánošíka a jeho druhov sa používala zlatá farba.

Obrázky maľované na sklo zhotovovali zruční jednotlivci v blízkosti sklárskych hút, prípadne i viacerí členovia rodiny, ktorí si pri práci navzájom pomáhali. Medzi ľudí sa dostávali zásluhou podomových obchodníkov, ktorí ich roznášali v drevených krošniach zavesených na chrbte. Okrem Slovenska ich predávali aj v Poľsku či Transylvánii. Obrazy na skle si ľudia kupovali aj na jarmokoch a púťach. Niektoré priniesli na naše územie slovenskí veriaci, ktorí navštívili známe pútnické miesta v Rakúsku, Poľsku alebo Čechách.

Na prelome 19. a 20. storočia začali obrázky na skle ustupovať lacným farebným reprodukciám náboženského charakteru, ktoré ich napokon z ľudového interiéru vytlačili celkom. V prvej polovici 20. storočia pretrvali na našom území len vďaka Alexandrovi Salzmannovi a manželom Landsfeldovcom.

Informačné zdroje

Maľovanie – fotogaléria

« z 2 »