História adventného venca

Adventný veniec

Adventný veniec je súčasťou katolíckej tradície, ale existujú aj dôkazy o germánskych národoch, ktoré dávali sviečky na vence v chladných a temných decembrových dňoch ako znamenie nádeje a vyhliadok na teplé počasie a viac slnečného svitu.

V Škandinávii zasa ľudia počas zimy zapaľovali sviečky do tvaru kruhu a modlili sa, aby slnko predĺžilo deň a obnovilo teplo. Aj keď všetky tieto rituály predkov vypovedajú o tom, že sviečky a kruh boli a sú kľúčové, skutočný pôvod adventného venca je ale neistý. História však ukazuje, že kresťania túto tradíciu prijali za svoju v stredoveku. Práve z tohto obdobia pochádza prvá zmienka o guľatom venci, ktorý mal „mapovať“ dni do Vianoc. Každý komponent adventného venca má svoj význam.

Borovica, cezmína alebo tis predstavujú nesmrteľnosť, céder zase uzdravenie. Pichľavé listy a ihličie pripomínajú tŕňovú korunu. Kruh venca, ktorý nemá začiatok ani koniec, je spájaný s večnosťou Boha a nesmrteľnosťou duše. Akékoľvek šišky, orechy, sušené ovocie, ktorými je veniec ozdobený, symbolizuje život a vzkriesenie. Adventný veniec ako celok symbolizuje  večný život.

Sviečky symbolizujú štyri týždne do Vianoc. Kresťanská tradícia uvádza, že každý týždeň, teda každá jedna sviečka, predstavuje tisíc rokov od čias Adama a Evy, až po narodenie Spasiteľa.  Dokonca aj farba sviečok je dôležitá. Tri sviečky by mali byť fialové a jedna ružová. Fialová, predstavuje modlitbu, pokánie a pripravené obete. Plamienok ružovej sviečky by mal horieť na tretiu adventnú nedeľu, pretože symbolizuje radosť a nádej. Niektoré modernejšie zvyky zahŕňajú aj bielu sviečku umiestnenou uprostred venca. Tá má predstavovať samotného Krista a svietiť na Štedrý deň.

Ďalšia tradícia hovorí o tom, že tri fialové a jedna ružová sviečka sa môžu nahradiť štyrmi bielymi, ktoré majú svietiť po celý čas vianočných sviatkov.

„V tridsiatych rokoch 20. storočia prenikol na Slovensko zvyk pripravovať adventný veniec, pospletaný z vetvičiek ihličnanov a doplnený štyrmi sviečkami. Každú adventnú nedeľu sa zapaľuje jedna sviečka. Táto tradícia vznikla v protestantskom prostredí, ale rozšírila sa aj do katolíckych chrámov a domácností. Originálne vyzdobené vence sa nosia v prvú adventnú nedeľu do kostola na posvätenie.“  (NÁDASKÁ, 2012, s. 13)

Informačné zdroje

Adventný veniec z medovníkov